zoeken

Pastoraal Centrum Salvatorparochie Utrecht
Rozenstraat 1
3511 BV Utrecht
030-2318545
salvator@katholiekutrecht.nl

Bezoekadres:
Oudegracht 69
Utrecht

Pastoor
Hans Boogers
a.huitink@katholiekutrecht.nl

maandag 10 december 2018 AGENDA

Overzicht vieringen wegens sluiting Augustinuskerk

Wegens restauratiewerkzaamheden is de Augustinuskerk op het moment gesloten. De kerk zal pas weer gebruikt kunnen worden nadat door deskundigen de stabiliteit van het gewelf is beoordeeld en er voor kerkgangers geen risico bestaat. Let op: het pastoraal centrum is (inclusief vergaderruimten) wél open, maar alleen toegankelijk via de Rozenstraat 1.

Alle vieringen vinden plaats op de gebruikelijke tijden, maar op andere locaties:

 • Voor de Hoogmis van zondag om 10.30 uur sluiten wij ons aan bij de viering in de St. Catharinakathedraal, Lange Nieuwstraat 36.
 • De Engelse mis vindt daar ook plaats, om 12.30.
 • De missen door de week, van maandag tot en met vrijdag, steeds om 12.30 uur, in de kapel van de zusters Augustinessen in de Waterstraat, ingang Oudegracht.
 • De mis op zaterdag om 12.00 uur, in dezelfde kapel. Om 11.15 wordt daar op zaterdag ook de rozenkrans gebeden.

 • © Ontwerp en techniek Digital Wingz 2003

  3 december
  Aanbidding en vespers om roepingen

  6 december
  Op weg naar opname in de R.K. Kerk (volwassenen)

  8 december
  Inwijding Mariakapel

  9 december
  Kindernevendiensten

  11 december
  Christelijke meditatie en gebed

  14 december
  Kleine vieringen

  16 december
  Geloof en heiligen in beeld: The nativity story

  23 december
  Volkskerstzang met Cantemus Domino

  5 januari
  Ontmoeting Augustinus-gemeenschap


    statistieken