zoeken

Pastoraal Centrum Salvatorparochie Utrecht
Rozenstraat 1
3511 BV Utrecht
030-2318545
salvator@katholiekutrecht.nl

Bezoekadres:
Oudegracht 69
Utrecht

Pastoor
Hans Boogers
h.boogers@katholiekutrecht.nl

vrijdag 24 mei 2019 AGENDA

Werkgroepen toekomst Salvatorparochie

Het
Salvatorberaad wil een
brede werkgroep instellen voor de toekomst van de Salvatorparochie.
Deze werkgroep krijgt de taak na te denken over de toekomst en de
vitaliteit van onze
parochie en onze presentie in de stad Utrecht.
Graag wil
het beraad een sterke verbinding tussen de groepen smeden, zodat de
eenheid binnen de Salvatorparochie en binnen de nieuw te vormen
fusieparochie verder mag groeien. Vooralsnog hebben veel mensen vanuit
de locatie Catharina zich opgegeven. Het beraad hoopt,
voor een krachtige mix,
nog op meerdere aanmeldingen vanuit de locatie Augustinus. Voor
interesse voor de werkgroep kunt u zich wenden tot Johan Dümmer en Jorden
van der Haas, beiden bereikbaar via salvatorberaad@katholiekutrecht.nl.

© Ontwerp en techniek Digital Wingz 2003

15 mei
Bijeenkomst toekomst Augustinuskerk

17 mei
De Augustinus blijft behouden

23 mei
Voorjaarsschoonmaak

26 mei
Benefietconcert


  statistieken