zoeken

Pastoraal Centrum Salvatorparochie Utrecht
Rozenstraat 1
3511 BV Utrecht
030-2318545
salvator@katholiekutrecht.nl

Bezoekadres:
Oudegracht 69
Utrecht

Pastoor
Hans Boogers
h.boogers@katholiekutrecht.nl

woensdag 24 april 2019 AGENDA

Informatiebijeenkomst Augustinuskerk

Met het recente besluit om de St. Catharinakerk niet te onttrekken aan de eredienst (en daarmee kathedraal blijft) is aan de St. Catharinakathedraal voorlopig weer toekomstperspectief geboden. Dat geldt nog steeds niet voor de Augustinuskerk in het centrum van Utrecht, die ook deel uitmaakt van de Salvatorparochie.

Al tweeŽneenhalf jaar is de Augustinuskerk gesloten en er is nu zeer geruime tijd geen informatie meer verstrekt rondom de toekomst van deze kerk. Het is nu echt nodig dat aan deze onzekerheid een einde komt. De Augustinusgemeenschap is de afgelopen tweeŽneenhalf jaar vitaal gebleven en wil dat ook blijven!

Daarom is er op <b>6 april 2019</b> tijdens de maandelijkse ontmoeting in het parochiecentrum van de St. Augustinuskerk (direct na de Eucharistieviering in de kapel van de Zusters Augustinessen), een informatiebijeenkomst georganiseerd. Het parochiebestuur is uitgenodigd om onze geloofsgemeenschap te informeren en - waar mogelijk - antwoord te geven op de talrijke vragen die inmiddels bij een ieder leven over de restauratie- ťn toekomstplannen van de St. Augustinuskerk.

U wordt allen van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn! U kunt uw vragen eventueel ook al eerder mailen naar h.w.kanters@gmail.com. Uw vragen kunnen dan vooraf worden gedeeld met de leden van het parochiebestuur, zodat zij zich zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op deze informatiemiddag. Mis deze informatiebijeenkomst niet!

© Ontwerp en techniek Digital Wingz 2003

6 april
Ontmoeting Augustinus-gemeenschap


  statistieken