zoeken

Pastoraal Centrum Salvatorparochie Utrecht
Rozenstraat 1
3511 BV Utrecht
030-2318545
salvator@katholiekutrecht.nl

Bezoekadres:
Oudegracht 69
Utrecht

Pastoor
Hans Boogers
h.boogers@katholiekutrecht.nl

donderdag 20 juni 2019 AGENDA

De Augustinus blijft behouden

Het bestuur van de samenwerkende parochies Katholiek Utrecht maakt bekend dat de renovatie van de  St. Augustinus kerk aan de Oudegracht wordt voltooid, teneinde deze weer als stadskerk voor Utrecht in gebruik te gaan nemen.

Het bestuur heeft daarbij overwogen dat de St. Augustinuskerk meer gericht is op de stad Utrecht en de directe omgeving, en dat St. Catharinakathedraal een bijzondere  positie heeft, als  zetel van de aartsbisschop van Utrecht.

Hoewel een en ander zonder meer betekent dat er een gevoelige aanslag plaatsvindt op het financiŽle vermogen van de parochie, is het bestuur er van overtuigd dat hiermee een belangrijke impuls wordt gegeven aan het ontwikkelen van de toekomst voor heel katholiek Utrecht. Het beleid ten aanzien van de overige kerken wordt door dit besluit niet veranderd.

© Ontwerp en techniek Digital Wingz 2003

15 mei
Bijeenkomst toekomst Augustinuskerk

17 mei
De Augustinus blijft behouden

26 mei
Benefietconcert

4 juni
Open repetitie Cantemus Domino


  statistieken