Logo van de kathedraal
De bisschopszetel of cathedra

zoeken

Contact:
salvator@katholiekutrecht.nl

Bezoekadres:
Lange Nieuwstraat 36
Utrecht

Pastoor
Hans Boogers
h.boogers@katholiekutrecht.nl

zondag 24 maart 2019 AGENDA

Nieuws

  • Lees hier de Vastenbrief van Kardinaal Eijk.
  • Lees de meest recente nieuwsbrief van de samenwerkende parochies. (14 maart 2019)
  • Hier vindt u bovendien de meest recente Salvator Contact. (14 maart 2019)
  • De actuele uitgave van ons parochieblad Tussentijds kunt u hier vinden.
  • De St. Catharinakerk wordt niet onttrokken aan de eredienst! Lees het het persbericht hier.
  • Het Salvatorberaad wil een brede werkgroep instellen voor de toekomst van de Salvatorparochie. Meld u aan om mee te denken!
  • Op 22 januari en 7 februari 2019 is er gesproken over de toekomst van Katholiek Utrecht, met name wat betreft de fusie van de verschillende parochies. Informatie over het proces van het samengaan van de Utrechtse parochies vindt u hier.
  • Sinds 21 augustus 2018 wordt de informatie van deze website gaandeweg overgeheveld worden naar de pagina van de Kathedraal binnen de nieuwe website: www.katholiekutrecht.nl.
  • De meest recente preken van pater Schrama kunt u hier nalezen.
Interieur van de kathedrale kerk St. CatharinaSint Catharinakathedraal De Sint Catharinakathedraal is de bisschopskerk van het aartsbisdom Utrecht maar ook een levende parochiekerk in de oude binnenstad van Utrecht. Het gebouw is meer dan vijfhonderd jaar geleden gebouwd als kloosterkerk van het naastgelegen Catharijneconvent, dat thans Rijksmuseum is. Op alle zon- en feestdagen wordt hier plechtig Eucharistie gevierd, vaak met medewerking van het Kathedrale Koor Utrecht, waarvan de unieke klank bestaat uit kinder- en mannenstemmen. Daarnaast vinden er ook pontificale vieringen plaats zoals priester- en bisschopswijdingen. De Mariakapel is vaak open voor persoonlijk gebed. De St. Catharinakathedraal vormt samen met de St. Augustinuskerk de Salvatorparochie.


© Ontwerp en techniek Digital Wingz 2003
De reliekschrijn van Willibrord

18 maart
Aanbidding en vespers om roepingen

21 maart
Alpha-cursus

23 maart
Open kathedraal

9 april
Christelijke meditatie en gebed

11 april
Op weg naar opname in de R.K. Kerk (voor volwassenen)

12 april
Kleine vieringen

14 april
Kindernevendiensten


  statistieken