Logo van de kathedraal
De bisschopszetel of cathedra

zoeken

Contact:
info@dekathedraal.com

Bezoekadres:
Lange Nieuwstraat 36
Utrecht

Pastoor
A.J. Huitink
pastoorutrecht@gmail.com

vrijdag 18 augustus 2017 AGENDA

Nieuws


Interieur van de kathedrale kerk St. CatharinaSint Catharinakathedraal

De Sint Catharinakathedraal is de bisschopskerk van het aartsbisdom Utrecht maar ook een levende parochiekerk in de oude binnenstad van Utrecht. Het gebouw is meer dan vijfhonderd jaar geleden gebouwd als kloosterkerk van het naastgelegen Catharijneconvent, dat thans Rijksmuseum is.

Op alle zon- en feestdagen wordt hier plechtig Eucharistie gevierd, vaak met medewerking van het Kathedrale Koor Utrecht, waarvan de unieke klank bestaat uit kinder- en mannenstemmen. Daarnaast vinden er ook pontificale vieringen plaats zoals priester- en bisschopswijdingen. De Mariakapel is vaak open voor persoonlijk gebed.

De St. Catharinakathedraal vormt samen met de St. Augustinuskerk de Salvatorparochie.


© Ontwerp en techniek Digital Wingz 2003
De reliekschrijn van Willibrord

13 augustus
Kindernevendienst

17 augustus
Bedevaart naar Kevelaer

18 augustus
Christelijke meditatie en gebed

19 augustus
Kerkproeverij in de Kathedraal

19 augustus
Open kathedraal

28 augustus
Aanbidding en vespers om roepingen

2 september
Synode over jongeren

3 september
Augustinusfeest

10 september
Willibrordprocessie 2017

17 september
Interreligieuze vredesdag in Utrecht-West

21 september
Alpha-cursus

23 september
Geloven in de (post)moderne samenleving

3 oktober
Franciscusviering


  statistieken