Logo van de kathedraal
De bisschopszetel of cathedra

zoeken

Contact:
salvator@katholiekutrecht.nl

Bezoekadres:
Lange Nieuwstraat 36
Utrecht

Pastoor
Hans Boogers
h.boogers@katholiekutrecht.nl

zondag 25 augustus 2019 AGENDA

Nieuws

  • De informatie van deze website wordt gaandeweg overgeheveld naar de pagina van de Kathedraal binnen de nieuwe website. In de loop van 2019 zal de huidige site steeds verder worden afgeslankt en op termijn verdwijnen.
  • Elke zondag is er om 10:30 uur een Hoogmis in de Kathedraal. Op woensdag- en zaterdagavonden zijn er eucharistievieringen. Alle informatie over liturgie in de Kathedraal vindt u hier.
  • Lees de meest recente nieuwsbrief van de samenwerkende parochies. (15/22 augustus 2019)
  • Hier vindt u bovendien de meest recente Salvator Contact. (15 augustus 2019)
  • De meest recente preken van pater Schrama kunt u hier nalezen.
Interieur van de kathedrale kerk St. CatharinaSint Catharinakathedraal De Sint Catharinakathedraal is de bisschopskerk van het aartsbisdom Utrecht maar ook een levende parochiekerk in de oude binnenstad van Utrecht. Het gebouw is meer dan vijfhonderd jaar geleden gebouwd als kloosterkerk van het naastgelegen Catharijneconvent, dat thans Rijksmuseum is. Op alle zon- en feestdagen wordt hier plechtig Eucharistie gevierd, vaak met medewerking van het Kathedrale Koor Utrecht, waarvan de unieke klank bestaat uit kinder- en mannenstemmen. Daarnaast vinden er ook pontificale vieringen plaats zoals priester- en bisschopswijdingen. De Mariakapel is vaak open voor persoonlijk gebed. De St. Catharinakathedraal vormt samen met de St. Augustinuskerk de Salvatorparochie.


© Ontwerp en techniek Digital Wingz 2003
De reliekschrijn van Willibrord

24 augustus
Open kathedraal

13 september
Kleine vieringen


  statistieken