Logo van de kathedraal
De bisschopszetel of cathedra

zoeken

Contact:
salvator@katholiekutrecht.nl

Bezoekadres:
Lange Nieuwstraat 36
Utrecht

Pastoor
Hans Boogers
a.huitink@katholiekutrecht.nl

dinsdag 20 november 2018 AGENDA

Nieuws

  • In de komende periode (vanaf 21 augustus 2018) zal de informatie van deze website gaandeweg overgeheveld worden naar de pagina van de Kathedraal binnen de nieuwe website: www.katholiekutrecht.nl.
  • Lees hier het bericht over de voorgenomen afstoting van de St. Catharinakathedraal.
  • Lees de meest recente nieuwsbrief van de samenwerkende parochies. (15 november 2018)
  • Hier vindt u bovendien de meest recente Salvator Contact. (15 november 2018)
  • De actuele uitgave van ons parochieblad Tussentijds kunt u hier vinden.
  • Informatie over het proces van het samengaan van de Utrechtse parochies vindt u hier.
  • De bisschoppen van Nederland roepen ons op om in het jaar 2018 elke maand op een speciale dag de rozenkrans te bidden tot intentie van de vrede in de wereld. Hier leest u meer.
  • De meest recente preken van pater Schrama kunt u hier nalezen.
Interieur van de kathedrale kerk St. CatharinaSint Catharinakathedraal De Sint Catharinakathedraal is de bisschopskerk van het aartsbisdom Utrecht maar ook een levende parochiekerk in de oude binnenstad van Utrecht. Het gebouw is meer dan vijfhonderd jaar geleden gebouwd als kloosterkerk van het naastgelegen Catharijneconvent, dat thans Rijksmuseum is. Op alle zon- en feestdagen wordt hier plechtig Eucharistie gevierd, vaak met medewerking van het Kathedrale Koor Utrecht, waarvan de unieke klank bestaat uit kinder- en mannenstemmen. Daarnaast vinden er ook pontificale vieringen plaats zoals priester- en bisschopswijdingen. De Mariakapel is vaak open voor persoonlijk gebed. De St. Catharinakathedraal vormt samen met de St. Augustinuskerk de Salvatorparochie.


© Ontwerp en techniek Digital Wingz 2003
De reliekschrijn van Willibrord

24 november
Open kathedraal

26 november
Aanbidding en vespers om roepingen

6 december
Op weg naar opname in de R.K. Kerk (voor volwassenen)

9 december
Kindernevendiensten

11 december
Christelijke meditatie en gebed

14 december
Kleine vieringen

16 december
Geloof en heiligen in beeld: The nativity story


  statistieken