Logo van de kathedraal
De bisschopszetel of cathedra

zoeken

Contact:
info@dekathedraal.com

Bezoekadres:
Lange Nieuwstraat 36
Utrecht

Pastoor
A.J. Huitink
pastoorutrecht@gmail.com

woensdag 20 september 2017 AGENDA

Nieuws


Interieur van de kathedrale kerk St. CatharinaSint Catharinakathedraal

De Sint Catharinakathedraal is de bisschopskerk van het aartsbisdom Utrecht maar ook een levende parochiekerk in de oude binnenstad van Utrecht. Het gebouw is meer dan vijfhonderd jaar geleden gebouwd als kloosterkerk van het naastgelegen Catharijneconvent, dat thans Rijksmuseum is.

Op alle zon- en feestdagen wordt hier plechtig Eucharistie gevierd, vaak met medewerking van het Kathedrale Koor Utrecht, waarvan de unieke klank bestaat uit kinder- en mannenstemmen. Daarnaast vinden er ook pontificale vieringen plaats zoals priester- en bisschopswijdingen. De Mariakapel is vaak open voor persoonlijk gebed.


De St. Catharinakathedraal vormt samen met de St. Augustinuskerk de Salvatorparochie.


© Ontwerp en techniek Digital Wingz 2003
De reliekschrijn van Willibrord

17 september
Geloof en heiligen in beeld

18 september
Aanbidding en vespers om roepingen

23 september
Alpha-cursus

23 september
Open kathedraal

23 september
Geloven in de (post)moderne samenleving

1 oktober
Marialof O.L.Vrouw van Kevelaer

3 oktober
Franciscusviering

5 oktober
Op weg naar opname in de R.K. Kerk (voor volwassenen)

8 oktober
Kindernevendienst

10 oktober
Christelijke meditatie en gebed

21 oktober
Kerkproeverij in de Kathedraal


  statistieken