Logo van de kathedraal
De bisschopszetel of cathedra

zoeken

Contact:
info@dekathedraal.com

Bezoekadres:
Lange Nieuwstraat 36
Utrecht

Pastoor
A.J. Huitink
a.huitink@katholiekutrecht.nl

woensdag 24 januari 2018 AGENDA

Nieuws

  • De nieuwe Salvator Contact is uit. Download dit nummer (20 januari 2018).
  • Ook is er een nieuwsbrief van de samenwerkende parochies. (21 januari 2018)
  • De vijfde uitgave (januari/februari 2018) van ons parochieblad Tussentijds is verschenen! U kunt uiteraard exemplaren in onze kerk vinden, online leest u het hier.
  • Op 18 december 2017 heeft onze aartsbisschop Willem Jacobus kardinaal Eijk het decreet ondertekend middels welke de parochiële caritasinstellingen Salvator, St. Ludgerus en St. Martinus, allen in de stad Utrecht, met ingang van 1 januari 2018 ieder afzonderlijk beschikken over een en hetzelfde bestuur. Deze bestuurlijke constructie wordt een personele unie genoemd. De drie genoemde parochiële caritasinstellingen blijven dus bestaan maar hebben met ingang van 1 januari 2018 allen een bestuur met dezelfde samenstelling. Hier vindt u het officiële decreet. Lees hier meer over de parochie-secretariaten. Verdere informatie over het proces van het samengaan van de Utrechtse parochies vindt u hier.
  • De bisschoppen van Nederland roepen ons op om in het jaar 2018 elke maand op een speciale dag de rozenkrans te bidden tot intentie van de vrede in de wereld. Hier leest u meer.
  • De meest recente preken van pater Schrama kunt u hier nalezen.

Interieur van de kathedrale kerk St. CatharinaSint Catharinakathedraal

De Sint Catharinakathedraal is de bisschopskerk van het aartsbisdom Utrecht maar ook een levende parochiekerk in de oude binnenstad van Utrecht. Het gebouw is meer dan vijfhonderd jaar geleden gebouwd als kloosterkerk van het naastgelegen Catharijneconvent, dat thans Rijksmuseum is.

Op alle zon- en feestdagen wordt hier plechtig Eucharistie gevierd, vaak met medewerking van het Kathedrale Koor Utrecht, waarvan de unieke klank bestaat uit kinder- en mannenstemmen. Daarnaast vinden er ook pontificale vieringen plaats zoals priester- en bisschopswijdingen. De Mariakapel is vaak open voor persoonlijk gebed.


De St. Catharinakathedraal vormt samen met de St. Augustinuskerk de Salvatorparochie.


© Ontwerp en techniek Digital Wingz 2003
De reliekschrijn van Willibrord

18 januari
Gebedsweek van de eenheid

20 januari
Kerkbalans 2018

21 januari
Lourdes bedevaart 2018

22 januari
Aanbidding en vespers om roepingen

27 januari
Open kathedraal

1 februari
Op weg naar opname in de R.K. Kerk (voor volwassenen)

2 februari
Palmtakken inleveren

9 februari
Kleine vieringen

11 februari
Kindernevendienst

12 februari
Doopvoorbereiding en doop kinderen

13 februari
Christelijke meditatie en gebed


  statistieken