Logo van de kathedraal
De bisschopszetel of cathedra

zoeken

Contact:
info@dekathedraal.com

Bezoekadres:
Lange Nieuwstraat 36
Utrecht

Pastoor
A.J. Huitink
pastoorutrecht@gmail.com

zondag 19 november 2017 AGENDA

Nieuws


Interieur van de kathedrale kerk St. CatharinaSint Catharinakathedraal

De Sint Catharinakathedraal is de bisschopskerk van het aartsbisdom Utrecht maar ook een levende parochiekerk in de oude binnenstad van Utrecht. Het gebouw is meer dan vijfhonderd jaar geleden gebouwd als kloosterkerk van het naastgelegen Catharijneconvent, dat thans Rijksmuseum is.

Op alle zon- en feestdagen wordt hier plechtig Eucharistie gevierd, vaak met medewerking van het Kathedrale Koor Utrecht, waarvan de unieke klank bestaat uit kinder- en mannenstemmen. Daarnaast vinden er ook pontificale vieringen plaats zoals priester- en bisschopswijdingen. De Mariakapel is vaak open voor persoonlijk gebed.


De St. Catharinakathedraal vormt samen met de St. Augustinuskerk de Salvatorparochie.


© Ontwerp en techniek Digital Wingz 2003
De reliekschrijn van Willibrord

12 november
Gregoriaanse vespers voor St. Maarten

13 november
Aanbidding en vespers om roepingen

14 november
Christelijke meditatie en gebed

18 november
Kerkproeverij in de Kathedraal

18 november
Alpha-cursus

18 november
Open kathedraal

18 november
Geloven in de (post)moderne samenleving

20 november
Doopvoorbereiding en doop kinderen

26 november
Geloof en heiligen in beeld

7 december
Op weg naar opname in de R.K. Kerk (voor volwassenen)

10 december
Kindernevendienst

11 december
Lourdes bedevaart 2018


  statistieken