Logo van de kathedraal
De bisschopszetel of cathedra

zoeken

Contact:
info@dekathedraal.com

Bezoekadres:
Lange Nieuwstraat 36
Utrecht

Pastoor
A.J. Huitink
pastoorutrecht@gmail.com

zondag 30 april 2017 AGENDA

Nieuws


Interieur van de kathedrale kerk St. CatharinaSint Catharinakathedraal

De Sint Catharinakathedraal is de bisschopskerk van het aartsbisdom Utrecht maar ook een levende parochiekerk in de oude binnenstad van Utrecht. Het gebouw is meer dan vijfhonderd jaar geleden gebouwd als kloosterkerk van het naastgelegen Catharijneconvent, dat thans Rijksmuseum is.

Op alle zon- en feestdagen wordt hier plechtig Eucharistie gevierd, vaak met medewerking van het Kathedrale Koor Utrecht, waarvan de unieke klank bestaat uit kinder- en mannenstemmen. Daarnaast vinden er ook pontificale vieringen plaats zoals priester- en bisschopswijdingen. De Mariakapel is vaak open voor persoonlijk gebed.

De St. Catharinakathedraal vormt samen met de St. Augustinuskerk de Salvatorparochie.


© Ontwerp en techniek Digital Wingz 2003
De reliekschrijn van Willibrord

29 april
Open kathedraal

1 mei
Aanbidding en vespers om roepingen

4 mei
CaFE cursus Catholicism

9 mei
Christelijke meditatie en gebed

9 mei
De toekomst van Europa

12 mei
Catechesegroep voor kinderen

13 mei
Toewijding bisdommen aan Onbevlekte Hart Maria

14 mei
Kindernevendienst

29 mei
Huwelijksvoorbereiding (eerste avond)

3 juni
Heilig Vormsel voor jongeren

4 juni
Heilig Vormsel voor volwassenen

8 juni
Wekelijkse Choral Evensong op donderdagavond

13 juni
Doopvoorbereiding en doop kinderen (eerste avond)

23 juni
Correctoren gezocht voor Groot Utrechts Kerkdictee

17 augustus
Bedevaart naar Kevelaer


  statistieken