Logo van de kathedraal
De bisschopszetel of cathedra

zoeken

Contact:
info@dekathedraal.com

Bezoekadres:
Lange Nieuwstraat 36
Utrecht

Pastoor
A.J. Huitink
pastoorutrecht@gmail.com

woensdag 24 mei 2017 AGENDA

Nieuws


Interieur van de kathedrale kerk St. CatharinaSint Catharinakathedraal

De Sint Catharinakathedraal is de bisschopskerk van het aartsbisdom Utrecht maar ook een levende parochiekerk in de oude binnenstad van Utrecht. Het gebouw is meer dan vijfhonderd jaar geleden gebouwd als kloosterkerk van het naastgelegen Catharijneconvent, dat thans Rijksmuseum is.

Op alle zon- en feestdagen wordt hier plechtig Eucharistie gevierd, vaak met medewerking van het Kathedrale Koor Utrecht, waarvan de unieke klank bestaat uit kinder- en mannenstemmen. Daarnaast vinden er ook pontificale vieringen plaats zoals priester- en bisschopswijdingen. De Mariakapel is vaak open voor persoonlijk gebed.

De St. Catharinakathedraal vormt samen met de St. Augustinuskerk de Salvatorparochie.


© Ontwerp en techniek Digital Wingz 2003
De reliekschrijn van Willibrord

26 mei
Pinksternoveen

27 mei
Open kathedraal

28 mei
Geloof en heiligen in beeld: Marthe Robin

28 mei
Bijeenkomst toekomst parochies

29 mei
Huwelijksvoorbereiding (eerste avond)

29 mei
Aanbidding en vespers om roepingen

1 juni
CaFE cursus Catholicism

3 juni
Heilig Vormsel voor jongeren

4 juni
Heilig Vormsel voor volwassenen

8 juni
Wekelijkse Choral Evensong op donderdagavond

11 juni
Kindernevendienst

13 juni
Doopvoorbereiding en doop kinderen (eerste avond)

23 juni
Catechesegroep voor kinderen

23 juni
Correctoren gezocht voor Groot Utrechts Kerkdictee

24 juni
Middag rond Rooms-Katholieke architectuur

24 juni
KRO-NCRV Inspiratiedag

1 juli
Tarcisiusdag voor misdienaars en acolieten

17 augustus
Bedevaart naar Kevelaer

18 augustus
Christelijke meditatie en gebed


  statistieken