Logo van de kathedraal
De bisschopszetel of cathedra

zoeken

Contact:
salvator@katholiekutrecht.nl

Bezoekadres:
Lange Nieuwstraat 36
Utrecht

Pastoor
A.J. Huitink
a.huitink@katholiekutrecht.nl

donderdag 24 mei 2018 AGENDA

Nieuws

  • Onze pastoor, Ton Huitink, heeft ons helaas per 1 mei verlaten. Lees de extra nieuwsbrief.
  • De nieuwe Salvator Contact is uit. Download dit nummer. (17 mei 2018)
  • Ook is er een nieuwsbrief van de samenwerkende parochies. (17 mei 2018)
  • De nieuwste uitgave (april 2018) van ons parochieblad Tussentijds is verschenen! U kunt uiteraard exemplaren in onze kerk vinden, online leest u het hier.
  • Informatie over het proces van het samengaan van de Utrechtse parochies vindt u hier.
  • De bisschoppen van Nederland roepen ons op om in het jaar 2018 elke maand op een speciale dag de rozenkrans te bidden tot intentie van de vrede in de wereld. Hier leest u meer.
  • De meest recente preken van pater Schrama kunt u hier nalezen.

Interieur van de kathedrale kerk St. CatharinaSint Catharinakathedraal

De Sint Catharinakathedraal is de bisschopskerk van het aartsbisdom Utrecht maar ook een levende parochiekerk in de oude binnenstad van Utrecht. Het gebouw is meer dan vijfhonderd jaar geleden gebouwd als kloosterkerk van het naastgelegen Catharijneconvent, dat thans Rijksmuseum is.

Op alle zon- en feestdagen wordt hier plechtig Eucharistie gevierd, vaak met medewerking van het Kathedrale Koor Utrecht, waarvan de unieke klank bestaat uit kinder- en mannenstemmen. Daarnaast vinden er ook pontificale vieringen plaats zoals priester- en bisschopswijdingen. De Mariakapel is vaak open voor persoonlijk gebed.

De St. Catharinakathedraal vormt samen met de St. Augustinuskerk de Salvatorparochie.


© Ontwerp en techniek Digital Wingz 2003
De reliekschrijn van Willibrord

22 mei
Alpha-cursus

26 mei
Open kathedraal

27 mei
Geloof en heiligen in beeld

28 mei
Aanbidding en vespers om roepingen

5 juni
Doopvoorbereiding en doop kinderen

8 juni
Kleine vieringen

10 juni
Kindernevendienst

17 augustus
Meditatie- en gebedsweekend


  statistieken