Logo van de kathedraal
De bisschopszetel of cathedra

zoeken

Contact:
info@dekathedraal.com

Bezoekadres:
Lange Nieuwstraat 36
Utrecht

Pastoor
A.J. Huitink
pastoorutrecht@gmail.com

zaterdag 3 december 2016 AGENDA

Welkom

De St. Catharinakerk is parochiekerk van de Salvatorparochie Utrecht en tevens kathedraal van het aartsbisdom Utrecht. De St. Catharinakathedraal vormt samen met de St. Augustinuskerk de Salvatorparochie.

Let op! De St. Augustinuskerk is op het moment wegens restauratiewerkzaam-heden gesloten. De vieringen vinden nu plaats in de St. Catharinakathedraal en de kapel van de zusters Augustinessen. Alle informatie vindt u hier. De andere activiteiten in de Augustinuskerk gaan voorlopig niet door.

Interieur van de kathedrale kerk St. CatharinaEucharistievieringen

 • zondag 10:30u
  Hoogmis
 • zaterdag 18:30u
 • woensdag 19:00u
Andere vieringen
 • woensdag 18:30u
  Rozenkransgebed
  Biechtgelegenheid
Gironummers Nieuw(s)
ARCHIEF
 • Zoekt u informatie over activiteiten in de St. Catharinakathedraal in het verleden, klik dan hier.


© Ontwerp en techniek Digital Wingz 2003
De reliekschrijn van Willibrord

3 december
Open kathedraal

6 december
Op weg naar opname in de R.K. Kerk (voor volwassenen)

9 december
COVO

13 december
Christelijke meditatie en gebed

13 december
Paulus, beeld uit zijn brieven serie met Joop Smit

17 december
Jongerenpastoraat bisdom: Gemaskerd kerstgala voor jongeren

21 december
Gulden Mis

27 januari
Jongerenpastoraat bisdom: Kloosterweekend in Arnhem

1 februari
Voorbereiding Eerste Heilige Communie

8 februari
Doopvoorbereiding en doop kinderen (eerste avond)

21 maart
Huwelijksvoorbereiding (eerste avond)

21 maart
Preparation for marriage (first night)

3 juni
Heilig Vormsel voor jongeren

4 juni
Heilig Vormsel voor volwassenen


  statistieken