Logo van de kathedraal
De bisschopszetel of cathedra

zoeken

Contact:
salvator@katholiekutrecht.nl

Bezoekadres:
Lange Nieuwstraat 36
Utrecht

Pastoor
Hans Boogers
h.boogers@katholiekutrecht.nl

woensdag 23 januari 2019 AGENDA

Nieuws

  • Sinds 21 augustus 2018 wordt de informatie van deze website gaandeweg overgeheveld worden naar de pagina van de Kathedraal binnen de nieuwe website: www.katholiekutrecht.nl.
  • Op 22 januari 2019 kunt u meepraten over de toekomst van Katholiek Utrecht, met name wat betreft de fusie van de verschillende parochies. Komt allen! Meer informatie. Lees hier het bericht over de voorgenomen afstoting van de St. Catharinakathedraal.
  • Lees de meest recente nieuwsbrief van de samenwerkende parochies. (19 januari 2019)
  • Hier vindt u bovendien de meest recente Salvator Contact. (19 januari 2019)
  • De actuele uitgave van ons parochieblad Tussentijds kunt u hier vinden.
  • Informatie over het proces van het samengaan van de Utrechtse parochies vindt u hier.
  • De meest recente preken van pater Schrama kunt u hier nalezen.
Interieur van de kathedrale kerk St. CatharinaSint Catharinakathedraal De Sint Catharinakathedraal is de bisschopskerk van het aartsbisdom Utrecht maar ook een levende parochiekerk in de oude binnenstad van Utrecht. Het gebouw is meer dan vijfhonderd jaar geleden gebouwd als kloosterkerk van het naastgelegen Catharijneconvent, dat thans Rijksmuseum is. Op alle zon- en feestdagen wordt hier plechtig Eucharistie gevierd, vaak met medewerking van het Kathedrale Koor Utrecht, waarvan de unieke klank bestaat uit kinder- en mannenstemmen. Daarnaast vinden er ook pontificale vieringen plaats zoals priester- en bisschopswijdingen. De Mariakapel is vaak open voor persoonlijk gebed. De St. Catharinakathedraal vormt samen met de St. Augustinuskerk de Salvatorparochie.


© Ontwerp en techniek Digital Wingz 2003
De reliekschrijn van Willibrord

22 januari
Visie op fusie: ter discussie

24 januari
Alpha-cursus

26 januari
Open kathedraal

28 januari
Aanbidding en vespers om roepingen

8 februari
Kleine vieringen

10 februari
Kindernevendiensten

12 februari
Christelijke meditatie en gebed

14 februari
Op weg naar opname in de R.K. Kerk (voor volwassenen)


  statistieken