Logo van de kathedraal
De bisschopszetel of cathedra

zoeken

Contact:
salvator@katholiekutrecht.nl

Bezoekadres:
Lange Nieuwstraat 36
Utrecht

Pastoor
A.J. Huitink
a.huitink@katholiekutrecht.nl

vrijdag 23 maart 2018 AGENDA

Nieuws

  • Vieringen in de Goede Week.
  • De nieuwe Salvator Contact is uit. Download dit nummer. (15 maart 2018)
  • Ook is er een nieuwsbrief van de samenwerkende parochies. (15 maart 2018)
  • De nieuwste uitgave (maart 2018) van ons parochieblad Tussentijds is verschenen! U kunt uiteraard exemplaren in onze kerk vinden, online leest u het hier.
  • Lees de Vastenbrief die onze bisschop, kardinaal Eijk, aan ons heeft geschreven.
  • Informatie over het proces van het samengaan van de Utrechtse parochies vindt u hier.
  • De bisschoppen van Nederland roepen ons op om in het jaar 2018 elke maand op een speciale dag de rozenkrans te bidden tot intentie van de vrede in de wereld. Hier leest u meer.
  • De meest recente preken van pater Schrama kunt u hier nalezen.

Interieur van de kathedrale kerk St. CatharinaSint Catharinakathedraal

De Sint Catharinakathedraal is de bisschopskerk van het aartsbisdom Utrecht maar ook een levende parochiekerk in de oude binnenstad van Utrecht. Het gebouw is meer dan vijfhonderd jaar geleden gebouwd als kloosterkerk van het naastgelegen Catharijneconvent, dat thans Rijksmuseum is.

Op alle zon- en feestdagen wordt hier plechtig Eucharistie gevierd, vaak met medewerking van het Kathedrale Koor Utrecht, waarvan de unieke klank bestaat uit kinder- en mannenstemmen. Daarnaast vinden er ook pontificale vieringen plaats zoals priester- en bisschopswijdingen. De Mariakapel is vaak open voor persoonlijk gebed.


De St. Catharinakathedraal vormt samen met de St. Augustinuskerk de Salvatorparochie.


© Ontwerp en techniek Digital Wingz 2003
De reliekschrijn van Willibrord

17 maart
Open kathedraal

18 maart
Geloof en heiligen in beeld

19 maart
Aanbidding en vespers om roepingen

24 maart
Vieringen in de Goede Week

25 maart
Kindernevendienst

27 maart
Alpha-cursus

28 maart
Het getijdengebed in de Goede Week

5 april
Op weg naar opname in de R.K. Kerk (voor volwassenen)

10 april
Christelijke meditatie en gebed

13 april
Kleine vieringen

15 april
Peterborough Cathedral Choir in onze Kathedraal

16 april
Doopvoorbereiding en doop kinderen

28 april
Lourdes bedevaart 2018


  statistieken