Logo van de kathedraal
De bisschopszetel of cathedra

zoeken

Contact:
info@dekathedraal.com

Bezoekadres:
Lange Nieuwstraat 36
Utrecht

Pastoor G.M.J. van der Vegt:
tel.nr. 06 14395413

maandag 21 april 2014 AGENDA

Welkom

Interieur van de kathedrale kerk St. CatharinaWelkom op de site van de
St. Catharinakathedraal!

De St. Catharinakerk is parochiekerk van de Salvatorparochie Utrecht en tevens kathedraal van het aartsbisdom Utrecht. De St. Catharina-kathedraal vormt samen met de
St. Augustinuskerk de Salvatorparochie.


EUCHARISTIEVIERINGEN

GIRONUMMERS OPROEP NIEUW(S)
ARCHIEF
  • Zoekt u informatie over activiteiten in de St. Catharinakathedraal in het verleden,
    klik dan hier.


© Ontwerp en techniek Digital Wingz 2003
De reliekschrijn van Willibrord

18 april
Goede Vrijdag

18 april
Donkere Metten en Lauden

19 april
Voorbereiding Eerste Heilige Communie

19 april
Klaagzangen van Jeremia op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag in de St. Augustinus

19 april
Paaszaterdag

20 april
Catechese van de Goede Herder (voor kinderen van 4 tot 7 jaar)

20 april
Paaszondag

21 april
Voorbereiding Heilig Vormsel (kinderen)

26 april
Open kathedraal

26 april
Aanbidding en Vespers

10 mei
Jongerenpastoraat bisdom: Vormelingendag vicariaat Arnhem

11 mei
Geloof en heiligen in beeld: Road of Hope

13 mei
Doopvoorbereiding kinderen

20 mei
Studentencatechesegroep St. Maarten

5 juni
Huwelijksvoorbereiding (1e avond)


  statistieken