Logo van de kathedraal
De bisschopszetel of cathedra

zoeken

Contact:
info@dekathedraal.com

Bezoekadres:
Lange Nieuwstraat 36
Utrecht

Pastoor
A.J. Huitink
pastoorutrecht@gmail.com

donderdag 23 maart 2017 AGENDA

Nieuws


Interieur van de kathedrale kerk St. CatharinaSint Catharinakathedraal

De Sint Catharinakathedraal is de bisschopskerk van het aartsbisdom Utrecht maar ook een levende parochiekerk in de oude binnenstad van Utrecht. Het gebouw is meer dan vijfhonderd jaar geleden gebouwd als kloosterkerk van het naastgelegen Catharijneconvent, dat thans Rijksmuseum is.

Op alle zon- en feestdagen wordt hier plechtig Eucharistie gevierd, vaak met medewerking van het Kathedrale Koor Utrecht, waarvan de unieke klank bestaat uit kinder- en mannenstemmen. Daarnaast vinden er ook pontificale vieringen plaats zoals priester- en bisschopswijdingen. De Mariakapel is vaak open voor persoonlijk gebed.

De St. Catharinakathedraal vormt samen met de St. Augustinuskerk de Salvatorparochie.


© Ontwerp en techniek Digital Wingz 2003
De reliekschrijn van Willibrord

21 maart
Huwelijksvoorbereiding (eerste avond)

24 maart
24 uur voor de Heer

25 maart
Open kathedraal

26 maart
Vespers Gregoriaans Koor Utrecht

27 maart
Aanbidding en vespers om roepingen

30 maart
CaFE cursus Catholicism

4 april
Op weg naar opname in de R.K. Kerk (voor volwassenen)

4 april
Paulus, beeld uit zijn brieven serie met Joop Smit

9 april
Kindernevendienst

11 april
Doopvoorbereiding en doop kinderen (eerste avond)

11 april
Christelijke meditatie en gebed

12 mei
Catechesegroep voor kinderen

3 juni
Heilig Vormsel voor jongeren

4 juni
Heilig Vormsel voor volwassenen


  statistieken