Logo van de kathedraal
De bisschopszetel of cathedra

zoeken

Contact:
salvator@katholiekutrecht.nl

Bezoekadres:
Lange Nieuwstraat 36
Utrecht

Pastoor
Hans Boogers
h.boogers@katholiekutrecht.nl

vrijdag 20 september 2019 AGENDA

Nieuws

  • De informatie van deze website wordt gaandeweg overgeheveld naar de pagina van de Kathedraal binnen de nieuwe website. In de loop van 2019 zal de huidige site steeds verder worden afgeslankt en op termijn verdwijnen.
  • Elke zondag is er om 10:30 uur een Hoogmis in de Kathedraal. Bovendien is er elke avond om 19:00 uur een eucharistieviering in de Vredeskapel. Alle informatie over liturgie in de Kathedraal vindt u hier.
  • Lees de meest recente nieuwsbrief van de samenwerkende parochies. (12 september 2019)
  • Hier vindt u bovendien de meest recente Salvator Contact. (12 september 2019)
  • De meest recente preken van pater Schrama kunt u hier nalezen.
Interieur van de kathedrale kerk St. CatharinaSint Catharinakathedraal De Sint Catharinakathedraal is de bisschopskerk van het aartsbisdom Utrecht maar ook een levende parochiekerk in de oude binnenstad van Utrecht. Het gebouw is meer dan vijfhonderd jaar geleden gebouwd als kloosterkerk van het naastgelegen Catharijneconvent, dat thans Rijksmuseum is. Op alle zon- en feestdagen wordt hier plechtig Eucharistie gevierd, vaak met medewerking van het Kathedrale Koor Utrecht, waarvan de unieke klank bestaat uit kinder- en mannenstemmen. Daarnaast vinden er ook pontificale vieringen plaats zoals priester- en bisschopswijdingen. De Mariakapel is vaak open voor persoonlijk gebed. De St. Catharinakathedraal vormt samen met de St. Augustinuskerk de Salvatorparochie, maar zullen op korte termijn deel uitmaken van de nieuwe St. Martinusparochie.


© Ontwerp en techniek Digital Wingz 2003
De reliekschrijn van Willibrord

13 september
Kleine vieringen

14 september
Open kathedraal

14 september
Orgelvoettocht

16 september
Aanbidding en vespers om roepingen

26 september
Alpha-cursus

8 oktober
Lectio divina en gebed


  statistieken