Logo van de kathedraal
De bisschopszetel of cathedra

zoeken

Contact:
info@dekathedraal.com

Bezoekadres:
Lange Nieuwstraat 36
Utrecht

Pastoor
A.J. Huitink
pastoorutrecht@gmail.com

woensdag 18 januari 2017 AGENDA

Nieuws


Interieur van de kathedrale kerk St. CatharinaSint Catharinakerk

De St. Catharinakerk is parochiekerk van de Salvatorparochie Utrecht en tevens kathedraal van het aartsbisdom Utrecht. De St. Catharinakathedraal vormt samen met de St. Augustinuskerk de Salvatorparochie.


© Ontwerp en techniek Digital Wingz 2003
De reliekschrijn van Willibrord

17 januari
Paulus, beeld uit zijn brieven serie met Joop Smit

21 januari
Open kathedraal

21 januari
Aftrap Kerkbalans: record klokkenluiden

27 januari
Catechesegroep voor kinderen

27 januari
Jongerenpastoraat bisdom: Kloosterweekend in Arnhem

27 januari
Bartholomeus Gasthuis

1 februari
Voorbereiding Eerste Heilige Communie

2 februari
CaFE cursus 'Catholicism'

8 februari
Doopvoorbereiding en doop kinderen (eerste avond)

14 februari
Op weg naar opname in de R.K. Kerk (voor volwassenen)

14 februari
Christelijke meditatie en gebed

21 maart
Huwelijksvoorbereiding (eerste avond)

21 maart
Preparation for marriage (first night)

3 juni
Heilig Vormsel voor jongeren

4 juni
Heilig Vormsel voor volwassenen


  statistieken