Logo van de kathedraal
De bisschopszetel of cathedra

zoeken

Contact:
info@dekathedraal.com

Bezoekadres:
Lange Nieuwstraat 36
Utrecht

Pastoor
A.J. Huitink
pastoorutrecht@gmail.com

zondag 26 februari 2017 AGENDA

Nieuws


Interieur van de kathedrale kerk St. CatharinaSint Catharinakathedraal

De Sint Catharinakathedraal is de bisschopskerk van het aartsbisdom Utrecht maar ook een levende parochiekerk in de oude binnenstad van Utrecht. Het gebouw is meer dan vijfhonderd jaar geleden gebouwd als kloosterkerk van het naastgelegen Catharijneconvent, dat thans Rijksmuseum is.

Op alle zon- en feestdagen wordt hier plechtig Eucharistie gevierd, vaak met medewerking van het Kathedrale Koor Utrecht, waarvan de unieke klank bestaat uit kinder- en mannenstemmen. Daarnaast vinden er ook pontificale vieringen plaats zoals priester- en bisschopswijdingen. De Mariakapel is vaak open voor persoonlijk gebed.

De St. Catharinakathedraal vormt samen met de St. Augustinuskerk de Salvatorparochie.


© Ontwerp en techniek Digital Wingz 2003
De reliekschrijn van Willibrord

19 februari
Geloof en heiligen in beeld

20 februari
Aanbidding en vespers om roepingen

22 februari
Doopvoorbereiding en doop kinderen (eerste avond)

22 februari
Waarheid en religie

23 februari
CaFE cursus Catholicism

25 februari
Open kathedraal

7 maart
Paulus, beeld uit zijn brieven serie met Joop Smit

9 maart
Samengaan parochies

12 maart
Kindernevendienst

14 maart
Op weg naar opname in de R.K. Kerk (voor volwassenen)

14 maart
Christelijke meditatie en gebed

17 maart
Catechesegroep voor kinderen

21 maart
Huwelijksvoorbereiding (eerste avond)

21 maart
Preparation for marriage (first night)

3 juni
Heilig Vormsel voor jongeren

4 juni
Heilig Vormsel voor volwassenen


  statistieken