Logo van de kathedraal
De bisschopszetel of cathedra

zoeken

Contact:
salvator@katholiekutrecht.nl

Bezoekadres:
Lange Nieuwstraat 36
Utrecht

Pastoor
Hans Boogers
a.huitink@katholiekutrecht.nl

dinsdag 14 augustus 2018 AGENDA

Op weg naar opname in de R.K. Kerk (voor volwassenen)

Voor wie geïnteresseerd is geraakt in de Rooms Katholieke Kerk en het verlangen heeft om in de Kerk opgenomen te worden. De Salvatorparochie Utrecht biedt een programma om voor te bereiden op het sacrament van het Doopsel, of als u reeds gedoopt bent, op het ontvangen van de Eerste Heilige Communie en het sacrament van het Vormsel.

Pater Martijn Schrama o.s.a. geeft onderricht. Het zijn open avonden met discussie, informatie, maar vooral ook vorming. Uw aanwezigheid bij alle avonden is een vereiste. Het Geloofsboek van de Belgische Bisschoppen (ISBN 9789020951660) wordt gebruikt. Dit is eenvoudig via internet aan te schaffen.

Nieuwe data volgen hier te zijner tijd.

Meldt u aan via e-mail info@salvatorparochie.nl of 030-2318545. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

© Ontwerp en techniek Digital Wingz 2003
De reliekschrijn van Willibrord

11 augustus
Open kathedraal

17 augustus
Meditatie- en gebedsweekend

23 augustus
Bedevaart naar Kevelaer

9 september
Kindernevendienst

9 september
Willibrordprocessie

14 september
Kleine vieringen

17 september
Aanbidding en vespers om roepingen


  statistieken