Logo van de kathedraal
De bisschopszetel of cathedra

zoeken

Contact:
info@dekathedraal.com

Bezoekadres:
Lange Nieuwstraat 36
Utrecht

(Waarnemend) pastoor Mgr. H.W. Woorts

vrijdag 21 november 2014 AGENDA

© Ontwerp en techniek Digital Wingz 2003
De reliekschrijn van Willibrord

22 november
Open kathedraal

22 november
Aanbidding en Vespers

23 november
Hoogfeest Christus Koning van het Heelal

24 november
Vesperviering met aanbidding

27 november
Alpha-cursus (slotavond)

30 november
Geloof en heiligen in beeld: The Apocalyps

4 december
Doopvoorbereiding kinderen

7 december
Catechese van de Goede Herder (voor kinderen van 4 tot 7 jaar)

7 december
Lezing ’Op verhaal komen in de Augustinus’

10 december
Opname in de R.K. Kerk voor volwassenen

21 december
Jongerenpastoraat bisdom: Kerstbijeenkomst

7 februari
Voorbereiding Eerste Heilige Communie

2 maart
Voorbereiding Heilig Vormsel (kinderen)

1 mei
Met het Aarstbisdom naar Lourdes

2 mei
Lourdes voor kinderen, tieners en jongeren


  statistieken