Logo van de kathedraal
De bisschopszetel of cathedra

zoeken

Contact:
info@dekathedraal.com

Bezoekadres:
Lange Nieuwstraat 36
Utrecht

(Waarnemend) pastoor Mgr. H.W. Woorts

zaterdag 20 december 2014 AGENDA

© Ontwerp en techniek Digital Wingz 2003
De reliekschrijn van Willibrord

20 december
Open kathedraal

20 december
Aanbidding en Vespers (laatste keer op zaterdagavond)

21 december
Jongerenpastoraat bisdom: Kerstbijeenkomst

24 december
Kinderkerstviering

24 december
Plechtige Nachtmis

25 december
Hoogfeest van de Geboorte des Heren

26 december
Tweede Kerstdag: geen H. Mis in de Kathedraal

31 december
H. Mis oudejaarsavond 18:30 uur

1 januari
Hoogfeest van Heilige Maria, Moeder van God

4 januari
Catechese van de Goede Herder (voor kinderen van 4 tot 7 jaar)

4 januari
Hoogfeest Openbaring des Heren

5 januari
Vesperviering met aanbidding

11 januari
Feest Doop van de Heer

14 januari
Opname in de R.K. Kerk voor volwassenen

15 januari
CaFE Live - Drie avonden met priester Hans Schouten

23 januari
Jongerenpastoraat bisdom: Kloosterweekend voor jongeren

29 januari
Doopvoorbereiding kinderen

7 februari
Voorbereiding Eerste Heilige Communie

2 maart
Voorbereiding Heilig Vormsel (kinderen)

1 mei
Met het Aarstbisdom naar Lourdes

2 mei
Lourdes voor kinderen, tieners en jongeren


  statistieken