Logo van de kathedraal
De bisschopszetel of cathedra

zoeken

Contact:
info@dekathedraal.com

Bezoekadres:
Lange Nieuwstraat 36
Utrecht

(Waarnemend) pastoor Mgr. H.W. Woorts

zaterdag 28 februari 2015 AGENDA

© Ontwerp en techniek Digital Wingz 2003
De reliekschrijn van Willibrord

27 februari
Openingsconcert Maarschalkerweerdjaar

28 februari
Open kathedraal

1 maart
Kindercatechese

2 maart
Vesperviering met aanbidding

8 maart
Jongerenpastoraat bisdom: vormelingendag vicariaat Deventer

10 maart
Voorbereiding Eerste Heilige Communie

14 maart
Jongerenpastoraat bisdom: Impulsdag, Zeist

18 maart
Opname in de R.K. Kerk voor volwassenen

20 maart
Voorbereiding Heilig Vormsel (kinderen)

21 maart
Stille Omgang in Amsterdam

22 maart
Heiligen in beeld

25 maart
Marcus Passie in Doopsgezonde Gemeente Utrecht

26 maart
Doopvoorbereiding kinderen

29 maart
Jongerenpastoraat bisdom: Passion-Wereldjongerendag 2015, Zutphen

22 april
Informatieavond Lourdesbedevaart

1 mei
Met het Aartsbisdom naar Lourdes

2 mei
Lourdes voor kinderen, tieners en jongeren

15 mei
Christelijk meditatie- en gebedsweekend


  statistieken