Logo van de kathedraal
De bisschopszetel of cathedra

zoeken

Contact:
info@dekathedraal.com

Bezoekadres:
Lange Nieuwstraat 36
Utrecht

(Waarnemend) pastoor Mgr. H.W. Woorts

dinsdag 31 maart 2015 AGENDA

© Ontwerp en techniek Digital Wingz 2003
De reliekschrijn van Willibrord

28 maart
18:30 H. Mis met palmwijding

28 maart
Open kathedraal

28 maart
Voorbereiding Eerste Heilige Communie

29 maart
Concert palmzondag Aloysiuskerk

29 maart
Palmzondag

29 maart
Jongerenpastoraat bisdom: Passion-Wereldjongerendag 2015, Zutphen

30 maart
Vesperviering met aanbidding

1 april
Géén avondmis

1 april
Voorbereiding Heilig Vormsel (kinderen)

1 april
Donkere Metten en Lauden

2 april
Witte Donderdag

2 april
Ruime biechtgelegenheid voor Pasen

3 april
Goede Vrijdag

4 april
Paaszaterdag

5 april
Kindercatechese

5 april
Paaszondag

6 april
Paasmaandag: géén H. Mis in de Kathedraal

9 april
CaFE 2 De Katholieke Kerk verkennen

22 april
Informatieavond Lourdesbedevaart

1 mei
Met het Aartsbisdom naar Lourdes

2 mei
Lourdes voor kinderen, tieners en jongeren

3 mei
Heiligen in beeld: deel 2 film over de Heilige Don Bosco

15 mei
Christelijk meditatie- en gebedsweekend

4 juni
Doopvoorbereiding kinderen


  statistieken