Logo van de kathedraal
De bisschopszetel of cathedra

zoeken

Contact:
info@dekathedraal.com

Bezoekadres:
Lange Nieuwstraat 36
Utrecht

(Waarnemend) pastoor Mgr. H.W. Woorts

zondag 19 april 2015 AGENDA

© Ontwerp en techniek Digital Wingz 2003
De reliekschrijn van Willibrord

13 april
Vesperviering met aanbidding

14 april
Voorbereiding Eerste Heilige Communie

16 april
CaFE 2 De Katholieke Kerk verkennen (2e avond)

17 april
Voorbereiding Heilig Vormsel (kinderen)

18 april
Open kathedraal

18 april
Jongerenpastoraat bisdom: Vormelingendag vicariaat Arnhem

22 april
Informatieavond Lourdesbedevaart

1 mei
Met het Aartsbisdom naar Lourdes

2 mei
Lourdes voor kinderen, tieners en jongeren

3 mei
Heiligen in beeld: deel 2 film over de Heilige Don Bosco

3 mei
Kindercatechese

15 mei
Christelijk meditatie- en gebedsweekend

4 juni
Doopvoorbereiding kinderen


  statistieken