Logo van de kathedraal
De bisschopszetel of cathedra

zoeken

Contact:
salvator@katholiekutrecht.nl

Bezoekadres:
Lange Nieuwstraat 36
Utrecht

Pastoor
A.J. Huitink
a.huitink@katholiekutrecht.nl

donderdag 24 mei 2018 AGENDA

Kindernevendienst

Elke tweede zondag van de maand wordt in de Sint Catharinakathedraal tijdens de hoogmis kindernevendienst gehouden.

We zoeken enthousiaste vrijwilligers ter uitbreiding van ons team. Kom jíj ons ondersteunen? Graag emailen naar augustinus.jongeren@gmail.com t.n.v. Monique Kanawi-van der Zande.

© Ontwerp en techniek Digital Wingz 2003
De reliekschrijn van Willibrord

22 mei
Alpha-cursus

26 mei
Open kathedraal

27 mei
Geloof en heiligen in beeld

28 mei
Aanbidding en vespers om roepingen

5 juni
Doopvoorbereiding en doop kinderen

8 juni
Kleine vieringen

10 juni
Kindernevendienst

17 augustus
Meditatie- en gebedsweekend


  statistieken