Logo van de kathedraal
De bisschopszetel of cathedra

zoeken

Contact:
info@dekathedraal.com

Bezoekadres:
Lange Nieuwstraat 36
Utrecht

Pastoor
A.J. Huitink
a.huitink@katholiekutrecht.nl

dinsdag 20 februari 2018 AGENDA

Kindernevendienst

Elke tweede zondag van de maand wordt in de Sint Catharinakathedraal tijdens de hoogmis kindernevendienst gehouden.

Palmpasen takken versieren
Op zaterdag 24 maart gaan wij van 11.00 uur- 13.00 uur Palmpaaskruisjes versieren met kinderen en ouders in het pastoraal centrum bij de St. Augustinuskerk. Graag verneem ik of uw kind(eren) en min. 1 ouder aanwezig kan zijn deze dag. Alle hulp is van harte welkom!

Palmzondag en kindernevendienst
Op zondag 25 maart is het Palmzondag en vieren wij in de St.Catharinakerk samen met pastoor Huitink Palmpasen. Er is dan kindernevendienst en deze dag mogen wij samen met de kinderen meelopen in de processie door de kerk.

We zoeken enthousiaste vrijwilligers ter uitbreiding van ons team. Kom jíj ons ondersteunen? Graag emailen naar augustinus.jongeren@gmail.com t.n.v. Monique Kanawi-van der Zande.

© Ontwerp en techniek Digital Wingz 2003
De reliekschrijn van Willibrord

18 februari
Geloof en heiligen in beeld

19 februari
Aanbidding en vespers om roepingen

24 februari
Open kathedraal

26 februari
Doopvoorbereiding en doop kinderen

1 maart
Op weg naar opname in de R.K. Kerk (voor volwassenen)

1 maart
Tridentijnse mis in de Vredeskapel

9 maart
Kleine vieringen

11 maart
Kindernevendienst

13 maart
Christelijke meditatie en gebed

14 maart
Pastorale conferentie katholiek Utrecht

28 april
Lourdes bedevaart 2018


  statistieken