Logo van de kathedraal
De bisschopszetel of cathedra

zoeken

Contact:
salvator@katholiekutrecht.nl

Bezoekadres:
Lange Nieuwstraat 36
Utrecht

Pastoor
Hans Boogers
h.boogers@katholiekutrecht.nl

woensdag 24 juli 2019 AGENDA

Samengaan parochies

De parochies van St Ludgerus, St Martinus en Salvator zijn sinds de zomer van 2016 bezig met een proces van samengaan. Wilt u per email op de hoogte gehouden worden? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief bij de secretaris, René Grotenhuis (rene@renegrotenhuis.nl). Hier onder vindt u de nieuwsbrieven die tot nu toe zijn verzonden.


Op 18 december 2017 heeft onze aartsbisschop Willem Jacobus kardinaal Eijk het decreet ondertekend middels welke de parochiële caritasinstellingen Salvator, St. Ludgerus en St. Martinus, allen in de stad Utrecht, met ingang van 1 januari 2018 ieder afzonderlijk beschikken over een en hetzelfde bestuur. Deze bestuurlijke constructie wordt een personele unie genoemd. De drie genoemde parochiële caritasinstellingen blijven dus bestaan maar hebben met ingang van 1 januari 2018 allen een bestuur met dezelfde samenstelling. Hier vindt u het officiële decreet.

© Ontwerp en techniek Digital Wingz 2003
De reliekschrijn van Willibrord

27 juli
Open kathedraal

9 augustus
Kleine vieringen

16 augustus
Lectio divina en gebed in een contemplatief klooster


  statistieken