Logo van de kathedraal
De bisschopszetel of cathedra

zoeken

Contact:
salvator@katholiekutrecht.nl

Bezoekadres:
Lange Nieuwstraat 36
Utrecht

Pastoor
Hans Boogers
h.boogers@katholiekutrecht.nl

donderdag 21 februari 2019 AGENDA

Informatieavond onttrekking eredienst Catharina

De personele unie van de samenwerkende parochies Katholiek Utrecht nodigt alle parochianen van de Salvatorparochie uit voor twee bijeenkomsten over de Catharinakathedraal. Deze bijeenkomsten volgen op de mededeling van mei j.l. waarin het voorgenomen besluit tot vervreemding van de Catharinakathedraal kenbaar werd gemaakt. Op deze avonden zal het bestuur uitgebreid toelichting geven over de besluitvorming omtrent de St. Catharina.


De eerste bijeenkomst is een informatieavond die zal plaatsvinden op donderdagavond 7 februari om 20:00 in het Bonifatiushuis.

Er is een tweede informatieavond, over de onttrekking aan de eredienst van de Catharina. Deze zal plaatsvinden op maandagavond 18 februari om 20:00, tevens in het Bonifatiushuis te Utrecht.

© Ontwerp en techniek Digital Wingz 2003
De reliekschrijn van Willibrord

18 februari
Informatieavond onttrekking eredienst Catharina

21 februari
Alpha-cursus

23 februari
Open kathedraal

25 februari
Aanbidding en vespers om roepingen

8 maart
Kleine vieringen

10 maart
Kindernevendiensten

12 maart
Christelijke meditatie en gebed

14 maart
Op weg naar opname in de R.K. Kerk (voor volwassenen)


  statistieken