Logo van de kathedraal
De bisschopszetel of cathedra

zoeken

Contact:
salvator@katholiekutrecht.nl

Bezoekadres:
Lange Nieuwstraat 36
Utrecht

Pastoor
Hans Boogers
h.boogers@katholiekutrecht.nl

vrijdag 24 mei 2019 AGENDA

Werkgroepen toekomst Salvatorparochie

Het Salvatorberaad wil een brede werkgroep instellen voor de toekomst van de Salvatorparochie. Deze werkgroep krijgt de taak na te denken over de toekomst en de vitaliteit van onze parochie en onze presentie in de stad Utrecht. Graag wil het beraad een sterke verbinding tussen de groepen smeden, zodat de eenheid binnen de Salvatorparochie en binnen de nieuw te vormen fusieparochie verder mag groeien. Vooralsnog hebben veel mensen vanuit de locatie Catharina zich opgegeven. Het beraad hoopt, voor een krachtige mix, nog op meerdere aanmeldingen vanuit de locatie Augustinus. Voor interesse voor de werkgroep kunt u zich wenden tot Johan Dümmer en Jorden van der Haas, beiden bereikbaar via salvatorberaad@katholiekutrecht.nl.

© Ontwerp en techniek Digital Wingz 2003
De reliekschrijn van Willibrord

20 mei
Aanbidding en vespers om roepingen

21 mei
Alpha-cursus

25 mei
Open kathedraal

6 juni
Op weg naar opname in de R.K. Kerk (voor volwassenen)

9 juni
Kindernevendiensten

14 juni
Kleine vieringen

16 augustus
Lectio divina en gebed in een contemplatief klooster


  statistieken