Logo van de kathedraal
De bisschopszetel of cathedra

zoeken

Contact:
info@dekathedraal.com

Bezoekadres:
Lange Nieuwstraat 36
Utrecht

Pastoor
A.J. Huitink
pastoorutrecht@gmail.com

dinsdag 12 december 2017 AGENDA

Alpha-cursus

Alpha Banner 2016

Wanneer is de volgende cursus?

De volgende Alpha-cursus start op zaterdag 23 september 2017. De cursus vindt plaats gedurende elf weken op de zaterdagochtend, op de Hamburgerstraat 36. De cursus omvat ook een weekend, rond 4 november. In plaats van te wachten op de volgende Alpha-cursus, is het ook mogelijk om met de internetcursus op www.waaromJezus-rk.nl te beginnen. Dit is een 4 weken cursus op internet, met een persoonlijke e-coach.

Wat is Alpha?

In tien ochtenden en een weekeinde wil Alpha een (hernieuwde) kennismaking bieden met het christelijk geloof. Een Alpha-bijeenkomst begint om 09:30 uur met een ontbijt, gevolgd door een inleiding van maximaal een half uur. In deze inleidingen wordt ingegaan op diverse kernpunten van het christelijk geloof, zoals 'wie is Jezus' en 'waarom is Hij aan het kruis gestorven'. In kleinere groepen is er gelegenheid om door te praten over allerlei vragen die de inleiding oproept en ervaringen uit te wisselen over deze thema´s. We eindigen om 12:30 uur.Voor wie is Alpha?

De Alpha-cursus is voor iedereen die meer wil weten over het christelijk geloof. Voor jong en oud, voor niet-kerkelijken, voor mensen die af en toe naar de kerk gaan, maar ook voor hen die regelmatig komen en/of in de kerk actief zijn.

Hoe kan ik mij aanmelden?

Het Alpha-team Salvatorparochie:
Via e-mail: Elly Kooistra
Of via de folders achter in de St. Catharinakerk.

Voor meer informatie: www.hoevindjegod.nl, www.rk-alphacentrum.nl en www.alpha-cursus.nl. Als u een indruk wilt krijgen wat de Alpha-cursus voor uw parochie kan betekenen, klik dan hier.

Alpha begin 2009 bordes
Ontspanning tijdens het Alpha-weekend.

© Ontwerp en techniek Digital Wingz 2003
De reliekschrijn van Willibrord

11 december
Lourdes bedevaart 2018

11 december
Aanbidding en vespers om roepingen

12 december
Christelijke meditatie en gebed

13 december
Gulden Mis

16 december
Kerkproeverij in de Kathedraal

16 december
Open kathedraal

17 december
Kerstconcert in de Kathedraal

4 januari
Op weg naar opname in de R.K. Kerk (voor volwassenen)

14 januari
Kindernevendienst

12 februari
Doopvoorbereiding en doop kinderen


  statistieken