Logo van de kathedraal
De bisschopszetel of cathedra

zoeken

Contact:
salvator@katholiekutrecht.nl

Bezoekadres:
Lange Nieuwstraat 36
Utrecht

Pastoor
Hans Boogers
a.huitink@katholiekutrecht.nl

dinsdag 14 augustus 2018 AGENDA

Doopvoorbereiding en doop kinderen

De doopvoorbereiding gaat in op de betekenis van het doopsel en wat dit betekent voor de opvoeding en godsdienstige vorming van uw kind. Ook krijgt u uitleg over de inhoud en de gebruikte symbolen in de liturgische viering van het doopsel. Doopvoorbereiding is noodzakelijk om uw kind te laten dopen.

Op weg naar het doopsel
Twee gesprekken in een kring van (jonge) ouders die hun kind willen laten dopen. Een van de leden van het pastoraal team is gastheer en (bege)leidt de bijeenkomst.

Nieuwe data volgen hier te zijner tijd.

Aanmelden
Meld u aan via salvator@katholiekutrecht.nl, tel 030-2318545.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie over de doop
Klik hier voor een filmpje over de vraag waarom mensen zichzelf of hun kinderen laten dopen. In dit filmpje wordt ook stilgestaan bij de vraag waar de doop vandaan komt, hoe een doopviering is opgebouwd en wat erfzonde is. Op deze website kunt u het filmpje ook gratis downloaden. Daarnaast vindt u daar tips en een handreiking om een groepsgesprek bij een filmpje vorm te geven. (bron: www.bewustkatholiek.nl)

© Ontwerp en techniek Digital Wingz 2003
De reliekschrijn van Willibrord

11 augustus
Open kathedraal

17 augustus
Meditatie- en gebedsweekend

23 augustus
Bedevaart naar Kevelaer

9 september
Kindernevendienst

9 september
Willibrordprocessie

14 september
Kleine vieringen

17 september
Aanbidding en vespers om roepingen


  statistieken