Logo van de kathedraal
De bisschopszetel of cathedra

zoeken

Contact:
info@dekathedraal.com

Bezoekadres:
Lange Nieuwstraat 36
Utrecht

Pastoor
A.J. Huitink
a.huitink@katholiekutrecht.nl

dinsdag 20 februari 2018 AGENDA

Doopvoorbereiding en doop kinderen

De doopvoorbereiding gaat in op de betekenis van het doopsel en wat dit betekent voor de opvoeding en godsdienstige vorming van uw kind. Ook krijgt u uitleg over de inhoud en de gebruikte symbolen in de liturgische viering van het doopsel. Doopvoorbereiding is noodzakelijk om uw kind te laten dopen.

Op weg naar het doopsel
Twee gesprekken in een kring van (jonge) ouders die hun kind willen laten dopen. Een van de leden van het pastoraal team is gastheer en (bege)leidt de bijeenkomst.

Maandag 12 en maandag 26 februari 2018
Maandag 16 en maandag 30 april 2018
Dinsdag 5 en dinsdag 19 juni 2018

Welkom in het Pastoraal Centrum Aloysiuskerk, Adr. van Ostadelaan 4.

Aanmelden
Meld u aan via info@salvatorparochie.nl, tel 030-2318545.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie over de doop
Klik hier voor een filmpje over de vraag waarom mensen zichzelf of hun kinderen laten dopen. In dit filmpje wordt ook stilgestaan bij de vraag waar de doop vandaan komt, hoe een doopviering is opgebouwd en wat erfzonde is. Op deze website kunt u het filmpje ook gratis downloaden. Daarnaast vindt u daar tips en een handreiking om een groepsgesprek bij een filmpje vorm te geven. (bron: www.bewustkatholiek.nl)

© Ontwerp en techniek Digital Wingz 2003
De reliekschrijn van Willibrord

18 februari
Geloof en heiligen in beeld

19 februari
Aanbidding en vespers om roepingen

24 februari
Open kathedraal

26 februari
Doopvoorbereiding en doop kinderen

1 maart
Op weg naar opname in de R.K. Kerk (voor volwassenen)

1 maart
Tridentijnse mis in de Vredeskapel

9 maart
Kleine vieringen

11 maart
Kindernevendienst

13 maart
Christelijke meditatie en gebed

14 maart
Pastorale conferentie katholiek Utrecht

28 april
Lourdes bedevaart 2018


  statistieken