Logo van de kathedraal
De bisschopszetel of cathedra

zoeken

Contact:
salvator@katholiekutrecht.nl

Bezoekadres:
Lange Nieuwstraat 36
Utrecht

Pastoor
Hans Boogers
h.boogers@katholiekutrecht.nl

zondag 24 maart 2019 AGENDA

Kindernevendiensten

Vanaf september gaat de kindernevendienst van de St. Augustinuskerk weer van start. Omdat de kerk wegens restauratie nog steeds dicht is, zijn de kindernevendiensten ook na de zomer weer in de kathedraal. Elke twee zondag van de maand om half elf! De data voor de komende maanden zijn: 14 oktober, 11 november, 9 december, 13 januari, 10 februari, 10 maart, 14 april, 12 mei 9 juni en 14 juli. We verzamelen voor aanvang van de mis in de voorste kerkbanken. Na het welkomstwoord nodigt de pastoor de kinderen uit om deel te nemen aan de kindernevendienst en gaan we met de kinderen naar een andere ruimte. We staan stil bij het evangelie van die zondag. We doen dat - na een gebed - aan de hand van een kindvriendelijke bijbeltekst met een knutselopdracht. Zo hebben we de laatste keer voor de zomervakantie een gebedsrol gemaakt. Ook zingen we vaak liedjes, al dan niet met pianobegeleiding. Vlak voor de consecratie gaan we met de kinderen weer terug naar de kerk. Aan het einde van de mis gaat de pastoor met de kinderen in gesprek en vertellen ze/laten ze zien wat ze hebben gedaan. Naast de reguliere kindernevendienst staan we met de kinderen extra stil rond de feestdagen. Zo maken we ter voorbereiding op Pasen met de kinderen een palmpasenstok. Kom ook een keer naar de kindernevendienst! Hoe meer zielen hoe meer vreugd. Alle kinderen (en hun ouders uiteraard) zijn van harte welkom! Graag tot 9 september in de kathedraal! Monique, Rouba en Saskia Aanmelden voor de maillijst kan bij Monique Kanawi, per email. Of spreek ons aan in de kerk.

© Ontwerp en techniek Digital Wingz 2003
De reliekschrijn van Willibrord

18 maart
Aanbidding en vespers om roepingen

21 maart
Alpha-cursus

23 maart
Open kathedraal

9 april
Christelijke meditatie en gebed

11 april
Op weg naar opname in de R.K. Kerk (voor volwassenen)

12 april
Kleine vieringen

14 april
Kindernevendiensten


  statistieken