Logo van de kathedraal
De bisschopszetel of cathedra

zoeken

Contact:
salvator@katholiekutrecht.nl

Bezoekadres:
Lange Nieuwstraat 36
Utrecht

Pastoor
Hans Boogers
h.boogers@katholiekutrecht.nl

woensdag 23 januari 2019 AGENDA

Visie op fusie: ter discussie


De komende periode zullen een aantal bestuursleden in gesprek gaan met de verschillende parochies over de
komende fusie. Dit zal gebeuren naar aanleiding van het werkdocument Visie op Fusie dat 13 december 2018

werd gepresenteerd. Deze bijeenkomsten zullen plaatsvinden op:

- Donderdag 10 januari 2019 om 20:00 uur in het Aloysius pastoraal centrum.
- Dinsdag 15 januari 2019 om 20:00 uur in de RafaŽlkerk

- Dinsdag 22 januari 2019 om 20:00 uur in het Bonifatiushuis (Nieuwe Gracht)

Let op! Zoals u via Salvator Contact of op een andere manier heeft meegekregen, is de parochieavond over Visie op fusie van dinsdag 22 januari a.s. in het Bonifatiushuis tot nader order uitgesteld. Aanleiding zijn de zorgen die door musici en parochianen zijn verwoord m.b.t. de aangekondigde maatregelen aangaande betaalde musici vanaf juli 2019.
Het parochiebestuur acht het haar verantwoordelijkheid nu eerst intern nader overleg te voeren of mogelijk aanpassingen kunnen worden voorgesteld. Tevens vraagt de specifieke situatie in de Salvatorparochie meer duidelijkheid aangaande o.a. het KKU en de plannen met de Catharinakerk.
Er is behoefte aan inhoudelijke antwoorden in plaats van het inventariseren van de zorgen.
Het bestuur verwacht in de 2de helft van februari meer concrete antwoorden te hebben waarmee een bijeenkomst naar verwachting vruchtbaarder zal zijn.

Maar: een groot aantal parochianen heeft de behoefte om alsnog samen te komen en met elkaar het gesprek aan te gaan. Verschillende parochianen hebben daarom het initiatief genomen aanstaande dinsdagavond, 22 januari, een bijeenkomst te organiseren. Deze avond begint om 20 uur en vindt plaats in het Bonifatiushuis.

Het document Visie op Fusie kunt u hier downloaden.

© Ontwerp en techniek Digital Wingz 2003
De reliekschrijn van Willibrord

22 januari
Visie op fusie: ter discussie

24 januari
Alpha-cursus

26 januari
Open kathedraal

28 januari
Aanbidding en vespers om roepingen

8 februari
Kleine vieringen

10 februari
Kindernevendiensten

12 februari
Christelijke meditatie en gebed

14 februari
Op weg naar opname in de R.K. Kerk (voor volwassenen)


  statistieken